Alleen IK besta!

U kent dat wel, van die teammeetings of MT vergaderingen die routinematig worden gehouden. Er is meestal een flinke agenda met vele punten en een voorzitter die er van alles aan doet om alle punten te behandelen in de gestelde, toch al lange tijd. Ondanks het feit dat er bijvoorbeeld 3 uur voor is uitgetrokken wordt de tijd niet gehaald en worden punten doorgeschoven naar volgende week. De vele punten leiden ertoe dat de vergadering erg operationeel is en er nauwelijks expliciete besluiten worden genomen. De voorzitter is zelf veel aan het woord en de deelnemers kijken verveeld naar buiten in afwachting van het onderwerp waar ze zich  aangesproken voelen. Het zijn trouwens altijd dezelfde mensen die zich aangesproken voelen en het zijn ook altijd dezelfde die regelmatig aan het woord zijn. Let er maar eens op. Er heerst in veel organisaties een groot misverstand dat teamleden die niet praten maar luisteren geen rol van betekenis spelen. Het zijn bijeenkomsten die veel energie kosten en geen energie opleveren.

Mijn voorkeur gaat dan ook uit naat 1 op 1 gesprekken met bij voorkeur maar 1 onderwerp waarover heldere afspraken worden gemaakt en heldere beslissingen worden genomen. Teamvergaderingen zijn echt nodig om af te stemmen of resultaten te delen maar kunnen op deze manier tot een minimum worden beperkt, en uit de routinematige rituele sfeer worden gehaald.  Het is de taak van de voorzitter om teamvergaderingen energiek te maken. Hij kan dat doen door de deelnemers zelf de stand van zaken toe te laten lichten terwijl de rest luistert. En luisteren is voor sommige haantjes erg moeilijk. Verder komen er alleen zaken op de agenda die niet 1 op 1 geregeld kunnen worden en die een expliciete beslissing nodig hebben. Dat zijn er maar erg weinig is mijn ervaring.

Het onderliggende principe is dat alle feitelijk verandering, verbetering, implementatie, etc terug te voeren is op de persoon die IK heeft gezegd en zich daarmee eigenaar heeft gemaakt van de aktiviteit. IK ga het regelen, vanuit het hart. Als er niet meteen een IK beschikbaar is gewoon vragen wie het punt op zich wil nemen. IK WIL zegt iemand. En die gaat het doen hoor, geloof me. Geen opgelegde taken dus. Nooit aktiepunten op het bord van de buurman schuiven, hij zegt misschien JA maar doet het uit beleefdheid, omdat hij er even van af wil zijn, of omdat hij moe is na 3 uur vergaderen.  Bovendien is er volgende week een nieuwe vergadering en dan praten we er nog wel eens over. Meestal zie je dat zoort mensen achteraf bij het koffieapparaat bespreken wat ze werkelijk gaan doen of wat ze nog even uitstellen.

De voorzitter hoeft er dus alleen maar te zorgen dat er IK wordt gezegd. Liefst 1 op1, dat verbindt, maar in een team geldt hetzelfde.  Schaf het woord WIJ af in teams. WIJ bestaat niet en IK kan WIJ niet bellen om te vragen hoe het ermee staat. WIJ doen dat….is bijna een garantie dat er niks gaat gebeuren. Het is dus tijd voor IK, dat geld zeker voor de voorzitter, de leider die het goede voorbeeld geeft.  Alleen IK kan het verschil maken!

Categorieën: Leiderschap

Aldo van Duivenboden

Aldo helpt professionals en teams te groeien en het potentieel dat ze bezitten te gebruiken om de wereld mooier te maken.

Aldo van Duivenboden