Visie op mensen, werken en onderwijs.

Mensen

De basis is dat alle mensen gezien en erkend willen worden, iets goed willen kunnen en van betekenis willen zijn voor andere mensen. Als we dit simpele recept volgen dan gaan we een mooie en bloeiende wereld tegemoet. De eerste stap is dat we alle mensen erkennen zoals ze echt zijn.

Ieder mens heeft een uniek talent. Talent is het volle vermogen dat ieder mens heeft om iets moois voor een ander tot stand te brengen.  

Door anderen te helpen krijgen mensen betekenis en een gevoel van vervulling. Het is in het geven dat wij ontvangen is een belangrijk uitgangspunt voor mijn werk dat ik graag wil overbrengen.

Werken

Werken is de manier om het talent dat we hebben tot uitdrukking en tot ontwikkeling te brengen. Werk is uitermate belangrijk voor ieder mens omdat daarmee betekenis wordt gecreëerd en geluk wordt ervaren. Werk is een ruim begrip. Alles wat mensen doen voor anderen zie ik als werk, ongeacht of dat betaald of onbetaald is. Mijn moeder van 84 werkt nog steeds; ze helpt “oude mensen” die het alleen niet meer redden. 
De centrale vraag is: voor wie doe je het eigenlijk? 

.

Onderwijs

Onderwijs heeft de belangrijke opdracht om jonge mensen voor te bereiden op een gelukkige toekomst. Onderwijs heeft tot taak om jonge mensen mee te geven dat ze onmisbaar en van grote waarde zijn voor de wereld. De opdracht die ik zie voor  het onderwijs is om samen met de jongeling uit te zoeken wat het unieke talent is en waar dat het beste tot bloei kan komen zodat de bijdrage aan andere mensen het grootste is.

Aldo van Duivenboden