Visie op mensen, werken en onderwijs.

Mensen

De basis is dat alle mensen gezien en erkend willen worden, iets goed willen kunnen en van betekenis willen zijn voor andere mensen. Als we dit simpele recept volgen dan gaan we een mooie en bloeiende wereld tegemoet. De eerste stap is dat we alle mensen erkennen zoals ze echt zijn.

Ieder mens heeft een uniek talent. Talent is het volle vermogen dat ieder mens heeft om iets moois voor een ander tot stand te brengen.  

Door anderen te helpen krijgen mensen betekenis en een gevoel van vervulling. Het is in het geven dat wij ontvangen is een belangrijk uitgangspunt voor mijn werk dat ik graag wil overbrengen.

Werken

Werken is de manier om het talent dat we hebben tot uitdrukking en tot ontwikkeling te brengen. Werk is uitermate belangrijk voor ieder mens omdat daarmee betekenis wordt gecreëerd en geluk wordt ervaren. Werk is een ruim begrip. Alles wat mensen doen voor anderen zie ik als werk, ongeacht of dat betaald of onbetaald is. Mijn moeder van 87 werkt nog steeds; ze helpt “oude mensen” die het alleen niet meer redden. 
De centrale vraag is: voor wie doe je het eigenlijk? 

.

Voor wie doe jij het eigenlijk? Wat is jouw levenswerk?

Onderwijs

Onderwijs heeft de belangrijke opdracht om jonge mensen te begeleiden naar een betekenisvol en bloeiend leven. In plaats van goedkeuren of afkeuren hebben docenten de opdracht om jonge mensen te laten ervaren dat ze onmisbaar en van grote waarde zijn voor de wereld. Samen gaan we op zoek naar de plek waar het unieke talent dat ieder mens heeft tot bloei komt omdat het bijdraagt aan deze mensen. 

Aldo van Duivenboden