Het eerste Nederlandstalige B Corp werkboek

Mark de Lat en Aldo van Duivenboden hebben het werkboek geschreven voor  MKB-ondernemers die de ‘hoe-vraag’ van betekenisvol ondernemen willen beantwoorden. In de ervaringen die inmiddels vanuit BCorpTwente zijn opgedaan met de B Corp standaard, zien we dat dit hulpmiddel ondernemers een ‘duwtje in de rug geeft’ om stappen te zetten naar betekenisvol ondernemen.

Ter inspiratie tref je in dit boek interviews aan met een aantal deelnemers aan BCorpTwente. Interviews die eerder zijn verschenen op www.twente.com en die zijn bedoeld om de opgedane ervaringen met collega-ondernemers te delen. De deelnemers in de interviews zijn graag bereid hun ervaringen ook persoonlijk met je te delen dus neem gerust contact met ze op.

We hopen dat dit boek een bijdrage levert aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen. Daarom tref je in het nawoord van dit boek de ervaringen aan van een aantal Saxion studenten die zich met betekenisvol ondernemen bezighouden en die aan BCorpTwente hebben meegewerkt. Tot slot delen een drietal lectoren van Hogeschool Saxion hun visie op betekenisvol ondernemen en laten ze zien hoe ze vanuit hun onderzoeksopdrachten de ondernemers in de regio kunnen helpen met het vinden van praktische antwoorden op complexe vraagstukken.

Aldo van Duivenboden