In 2014 heeft een commissie onder leiding van professor Esther-Mirjam Sent een verkenning gemaakt van het werkveld waarvoor het hoger economisch onderwijs opleidt. In het rapport ‘Wendbaar in een duurzame economie’ beschrijft de commissie de resultaten van haar analyse en doet een serie aanbevelingen aan de sector en het bestuur van de Vereniging Hogescholen. In…Continue Reading “Hoger Onderwijs en de Baron von Münchhausen”

Interview met Besturenraad verschenen op 19 maart 2014. Onderwijsvernieuwing is nodig. Maar wie vernieuwt, wordt vaak gestraft. Dat constateert Aldo van Duivenboden tijdens zijn stage als Schoolleider van Buiten bij PCBO Apeldoorn. Hij komt uit het bedrijfsleven. “Het onderwijs denkt nog vanuit het industriële tijdperk. Maar er worden nu heel andere dingen van mensen verwacht.”…Continue Reading “Onderwijs vernieuwing wordt vaak bestraft”