Nieuwe-Zaken interim management mobiliseert het enthousiasme van medewerkers  en stelt de dialoog in teams en organisaties centraal. Organisatieontwikkeling wordt gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling van u en uw medewerkers.

Uitgangspunten:

  • De interim manager , teamleider of coach is zelf het instrument.
  • Ingrijpende verandering begint met de wil van individuele mensen
  • Veranderen is een creatieproces, niet een probleem oplossend proces
  • Aandacht richten op dat wat goed gaat , niet op dat wat niet goed gaat.
  • Een organisatie of een baan is geen doelrealiserende machine, het is een plaats waar mensen betekenis voor afnemers en zichzelf creëren.
  • De keuzevrijheid die mensen ervaren is bepalend voor de inzet en betrokkenheid
  • Actieve en vrijwillige betrokkenheid van medewerkers op alle niveau’s is cruciaal.
  • Positief en waarderend taalgebruik schept ruimte voor initiatieven

Fase 1: (IK)

In de eerste fase van een interim opdracht worden de wensen en positieve ervaringen van medewerkers in kaart gebracht. Door mensen aandacht te geven en de ruimte te bieden om bij te dragen wordt de wil om te veranderen en te leren gemobiliseerd en de verbinding
tussen individu en werk bewust gemaakt.


Fase 2 (WIJ)

De individuele wensen en toekomstbeelden worden in dialoog uitgewisseld en er wordt een gemeenschappelijk toekomstbeeld gecreëerd. Door de uitwisseling van positieve toekomstbeelden ontstaat enthousiasme, energie en bereidheid tot ingrijpende (persoonlijke) verandering.
Teams worden gevormd en eigenaarschap voor (deel)projecten wordt in deze fase vastgesteld.

Fase 3 (HET)

De realisatiefase waarin het toekomstbeeld in (leer) projecten wordt uitgewerkt en nieuwe vormen worden gecreëerd.
De verbinding met de persoonlijke doelen (Fase 1) en het gedeelde toekomstbeeld en enthousiasme (fase 2) geeft mensen de kracht om onvermijdelijke tegenslagen in het veranderingsproces te doorstaan.
De creatieve energie en talenten van mensen zijn gebundeld om de gewenste verandering te realiseren. Verandering is een leerproces in plaats van een bedreiging. Beperking van tijd is een belangrijk aspect om de verandering te realiseren.

Onderscheid

Het grote verschil met de gangbare aanpak van interim managers is dat het proces precies andersom verloopt. Van Inspiratie naar Realisatie. Van geest naar bezielde vorm.

De gangbare opvatting is dat mensen actie- en resultaatgericht moeten zijn. De doelen van de organisatie of de doelen die we onszelf stellen moeten worden behaald en er is een drang naar actie. Wat gaan we doen om de vooraf bepaalde resultaten te realiseren? Als actie, resultaat  en vorm leidend worden raken mensen de inspiratie, creativiteit en verbinding met hun werk kwijt.

Dat is de reden dat slechts 1/4 van de veranderingen van mensen en organisaties duurzaam worden gerealiseerd!

 

 

 

Benieuwd naar je reactie!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.