Blog

Conscious Leadership

Jouw unieke talent

Ieder mens heeft een uniek talent. De kunst is om het talent dat je hebt gekregen tot wasdom te brengen. Vergelijk het met een kastanje. Een kastanje heeft het potentieel in zich om tot een kastanjeboom uit te groeien. De kunst is om de juiste voedingsbodem te vinden. Je leeft dus niet om iets te…
Lees meer

Hoger Onderwijs en de Baron von Münchhausen

In 2014 heeft een commissie onder leiding van professor Esther-Mirjam Sent een verkenning gemaakt van het werkveld waarvoor het hoger economisch onderwijs opleidt. In het rapport ‘Wendbaar in een duurzame economie’ beschrijft de commissie de resultaten van haar analyse en doet een serie aanbevelingen aan de sector en het bestuur van de Vereniging Hogescholen. In…
Lees meer

Communicatie en relatie in teams

Kent u het gevoel dat u probeert uit te leggen wat u bedoelt en dat uw gesprekspartner u meewarig aankijkt en te kennen geeft dat hij u niet kan volgen? Kent u het gevoel dat u uw standpunt toelicht en tijdens de eerste zin wordt onderbroken door uw gesprekspartner omdat hij het niet met u…
Lees meer

Wat je zegt dat ben je zelf

Beoordelingsgesprekken Er is een nieuwe procedure ingevoerd. Oei daar begint het meteen enorm te kriebelen bij mij. De nieuwe procedure is nog ingewikkelder en dwingender dan de vorige en de uitleg van de HR manager was niet zo erg verhelderend. Prominent is de uitleg waren de opleverdata van de stukken en een uitvoerige handleiding waar…
Lees meer