Misvattingen over motivatie en beloning

Daniel Pink (auteur van het onlangs verschenen boek  “A whole new mind” gaat in deze prachtige presentatie in op het motiveren van mensen in organisaties. Belangrijkste conclusie: Beloning met bonussen leidt eerder tot lagere prestaties dan tot hogere prestaties. Pink baseert zich op onderzoek en verwerpt de “Carot & Stick” beloning die nog erg vaak wordt…
Lees meer